ÜƃƏȑȠȩɦɯəɲ ɳɐʇʉɼɠeɠɘƃⅇɳ Ŋɐʈűɽɡҿɠҿƃҿɲ …

DaDa-Trash from February 16, 2020

ÜƃƏȑȠȩɦɯəɲ ɳɐʇʉɼɠeɠɘƃⅇɳ Ŋɐʈűɽɡҿɠҿƃҿɲ ɲɐŧűɼɡƏɠҽƃҾɳ nɐȶʉɼɠƏɡəƃҾȵ.

ʛűȶ ҡüȵƒŧɨɡ ҝüɳϝʇɨɠ ԟüȵϝʇɨɠ ҝünƑȶɨɡ.

Pʘɩɨʐɘɨ hⅇɨß ɧeɨß ɐṡyłƃƏrҿȼɥʈɨgȶ əɥɍŀiȼh.

FrieԂliȼɥ ʉnd sȼɦnⅇlł?

ӄlar ɡɼiϝfig grɨƑƒiɡ gɿɨffɨg ɡrɨffiɡ.