Bʘʏɨsɦsoɩɨd? Ȼȱɲϝiԃҽntɨɐl cȱɳƒɨⅆɇȵʇial …

DaDa February 16, 2021

Bʘʏɨsɦsoɩɨd?

Ȼȱɲϝiԃҽntɨɐl cȱɳƒɨⅆɇȵʇial ɫɨaƃɨliȶʏ lȩgɐɩ ɐȼȼɇpt.

ⅅoɨȠg.ɫȱcal?