Ƨʇȑʘɲɡ ????ɐɨɼʈȑɐԃȩ ℲɐɨȑʈɍɐԂⅇ …

DaDa-Trash from July 19, 2018

Ƨʇȑʘɲɡ ????ɐɨɼʈȑɐԃȩ ℲɐɨȑʈɍɐԂⅇ ????ɐiɽȶȑɐԃə ????ɐɨɾŧɽɐԂҿ.

Ͷǝűʈɾɐł Ŋɇutɍɐł pɐȑŧ ȼʘűrṡҾ ɐȵԃⅇȑ ʂűɾmisƏ.

GɿҽɐŧɡʘȱԂɂ

Ȱwn ʘʬɲ pȱsȿiƃɨliȶʏ Bbq ȑeƃuiɬⅆ.

Tarɠҽȶ sɨȼk.